Over EFFECT

EFFECT staat voor Evaluation and Feedback For Effective Clinical Teaching. EFFECT is een systematiek ‘om klinisch opleiders te evalueren. Het richt zich op het geven van formatieve feedback en het stimuleren van zowel de individuele als gezamenlijke reflectie’ (Fluit, 2013, pp. 139). Essentieel is dat aios en stafleden met elkaar de dialoog aangaan over de kwaliteit van de begeleiding tijdens de opleiding.

lees meer

Over EFFECT

EFFECT staat voor Evaluation and Feedback For Effective Clinical Teaching. EFFECT is een systematiek ‘om klinisch opleiders te evalueren. Het richt zich op het geven van formatieve feedback en het stimuleren van zowel de individuele als gezamenlijke reflectie’ (Fluit, 2013, pp. 139). Essentieel is dat aios en stafleden met elkaar de dialoog aangaan over de kwaliteit van de begeleiding tijdens de opleiding.

De evaluatie geschiedt in een psychologische veilige sfeer waarin het mogelijk is elkaars mening te accepteren. Het uiteindelijke doel is een klimaat te creëren waarin het mogelijk is altijd feedback te geven en te ontvangen. Onderwijskundigen ondersteunen het proces. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat inzet van de EFFECT bijdraagt aan een open(er) feedbackcultuur. Daarmee is EFFECT is een van de instrumenten om de kwaliteit van de Medische Vervolgopleidingen (MVO) te vergroten.

Vragen?

Stuur ons een mailtje via effect@radboudumc.nl stuur bericht

EFFECT-proces in het kort

Benieuwd naar hoe het EFFECT-proces eruit ziet? We vertellen je graag meer. lees meer

EFFECT-proces in het kort

EFFECT begint met een startgesprek op de afdeling, waarin de praktische afspraken gemaakt worden. Hierbij zijn de opleider, een aios en de onderwijskundig aandachtsvelder aanwezig. Vervolgens vindt er een introductiebijeenkomst plaats voor de staf en alle aios met als doel om hen te informeren over het doel van EFFECT, de concrete afspraken en ruimte te geven voor het stellen van vragen. De basis van de evaluatie wordt gevormd door het invullen van online vragenlijsten. Aios geven feedback aan de supervisoren/opleider en de supervisoren/opleider vullen een zelfevaluatie in. Al deze gegevens worden per supervisor verwerkt tot een rapport en aan de hand hiervan gaan de supervisor en aios met elkaar het gesprek aan onder begeleiding van een externe gespreksbegeleider. Na afloop van alle gesprekken wordt het proces geëvalueerd en worden er afspraken gemaakt hoe je als afdeling verder gaat met de uitkomsten van het EFFECT-traject. Voor de uitgebreide informatie, bekijk de kennisclips of lees de relevante informatie.


Kennisclips

In de kennisclips worden de verschillende onderdelen van het EFFECT-proces toegelicht.

bekijk kennisclips

KennisclipsMeer weten?

Op deze website is veel informatie te vinden! Bekijk bijvoorbeeld de kennisclips over de verschillende onderdelen binnen het EFFECT-proces en over ‘feedback geven’. Kijk ook eens naar de procedureafspraken die gelden voor alle afdelingen die het EFFECT-traject gaan opstarten. Hierna nog altijd vragen? Neem dan contact op met het team EFFECT via effect@radboudumc.nl stuur mail

Team EFFECT Wat kan je van ons verwachten?

Wat doen we zoal en waarin faciliteren we? lees meer

Team EFFECT Wat kan je van ons verwachten?

We faciliteren het EFFECT traject binnen de afdelingen in het Radboudumc. Hiervoor leveren we informatie aan, zowel online als fysiek, in de vorm van een startgesprek en een introductiebijeenkomst. Daarnaast wordt een workshop aangeboden over feedback geven voor aiossen. De online ingevulde vragenlijsten worden door het team EFFECT gereconstrueerd tot individuele rapportages. Team EFFECT zorgt vervolgens voor professionele begeleiding en planning van feedbackgesprekken en verslaglegging daarvan. Tot slot organiseert team EFFECT de afronding in de vorm van een procesevaluatie en desgewenst een groepsevaluatie.